Print Friendly, PDF & Email

Procediment per a la reducció de dues hores setmanals lectives per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys. Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016.

Model de sol·licitud: Sol·licitud de reducció de jornada

Fins 15 de Juny Butlletí 601