Print Friendly, PDF & Email

Un cop finalitzat el nomenament i en un termini de 15 dies hàbils, amb un període mínim de cotització de 360 dies acumulats durant els darrers 6 anys, la pèrdua de feina de forma involuntària i si no es realitza una activitat remunerada.

Butlletí 694