Print Friendly, PDF & Email

Us volia fer a mans  el nostre punt de vista respecte al Projecte de Llei de Serveis a les Persones, la mal anomenada per alguna organització com a “Llei Aragonès“.

El passat dimarts 17 de setembre el Govern la va presentar públicament a Vilafranca del Penedès on els assistents van poder saber de primera mà per què s’està legislant i quines conseqüències comporta. Actualment s’està treballant en les 215 esmenes presentades per tots els grups parlamentaris per a passar-la a votació a la tardor.

Cal recordar, però, que l’actual Govern no té garanties de sumar algun grup de l’oposició per a tirar-la endavant i aprovar-la. 

 Quina és l’opinió de la UGT de Catalunya sobre els serveis públics? 

Per a la UGT de Catalunya, els serveis públics són un element cohesionador fonamental, de la nostra societat, i per afrontar aquesta situació de deteriorament afirmem que s’ha de preservar l’entramat de recursos i serveis públics, tot situant en el centre del debat social la necessitat d’una nova funció pública basada en la proposta d’un Pacte Nacional pels Serveis Públics de Catalunya, que garanteixi una ocupació de qualitat, amb garanties i estable. 

http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugtproposara-un-pacte-nacional-pels-serveispublics-que-blindi-el-nostre-model-destatdel-benestar-i-garanteixi-una-ocupacioestable-i-de-qualitat/ 

Per això la UGT de Catalunya estem en contra dels processos d’externalització dels serveis públics, sobretot d’aquells que considerem bàsics per a la ciutadania i que han de ser prestats de manera directa per part de les administracions públiques com a garants de la qualitat del servei.

Però això no és incompatible amb la defensa d’un model d’ocupació pública de qualitat a través de la contractació pública. En aquest sentit, continuarem impulsant iniciatives en matèria de contractació pública i reclamant més espais de participació per defensar els drets de les persones treballadores i uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania.

Per a més informació:

Informació sobre el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones:

Guia de Contractació Pública Socialment Responsable de la UGT de Catalunya.