Print Friendly, PDF & Email

Els dies 3 i 4 de setembre de 2020 els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les dotacions de reforç i substitucions, de qualsevol jornada.

Les dotacions de reforç s’adjudiquen per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

3 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials a Tarragona

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials a Lleida
 • Serveis Territorials a Catalunya Central

4 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental
 • Serveis Territorials a Girona
 • Serveis Territorials a Barcelona Comarques

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

Què cal fer?

 • La informació detallada del procediment es troba a les pàgines web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i a la del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Els dies 3 i 4 de setembre, abans de les 10 h, es publica el número d’ordre del personal convocat a l’apartat dels webs dels serveis territorials i del CEB Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l’aplicació cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema. A més a més, les persones a qui s’assigna una dotació de reforç o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.
 • Durant la franja horària de connexió establerta, a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió (a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació), la persona que ha obtingut una adjudicació ha d’acceptar-la o refusar-la. Per accedir a l’aplicació cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.