Print Friendly, PDF & Email

El Sector d’Ensenyament d’UGT Serveis Públics reclama l’actualització dels incentius i la normativa que regula els llocs de difícil exercici, tan heterogènia com les situacions que reglamenta.

La millora de l’atenció a l’alumnat necessita un enfocament global i ambiciós del sistema. Són necessaris incentius al professorat encaminats a assolir l’estabilitat de les plantilles i afavorir l’atractiu en el seu exercici per millorar l’atenció de l’alumnat i la viabilitat dels projectes educatius.

Les dificultats per a cobrir aquestes places o per a l’estabilitat de la plantilla podrien aturar-se si, a més dels punts en els concursos de trasllats, s’afegissin una sèrie d’incentius materials i no materials.

L’experiència i les recomanacions en l’àmbit internacional reforcen aquesta proposta, plantejant itineraris més flexibles a l’hora d’atreure nous docents, així com al·licients que afavoreixin la permanència del professorat en aquestes destinacions (com ho poden ser els centres d’alta i màxima complexitat o bé aquells que tenen un difícil accés), que en recompensin la tasca i que permetin la viabilitat de projectes i bones pràctiques.

L’actualització de la normativa hauria d’afavorir l’estabilitat de les plantilles i reduir el nombre de funcionaris i funcionàries en situació de provisionalitat, suprimits, suprimides desplaçats i desplaçades; així com el compromís d’acords sectorials que afavoreixin la docència en els llocs amb més dificultat, així com la concessió d’ajudes per accedir a l’habitatge o als mitjans de transport necessaris per a l’exercici d’aquesta tasca en zones rurals, de difícil accés o amb falta d’habitatges suficients.

El sindicat també reclama que, en el marc del desenvolupament futur de l’Estatut docent, l’exercici d’aquests llocs sigui reconegut tant per a la promoció horitzontal com per a la vertical establint els incentius adequats per al professorat que els exerceix.