Print Friendly, PDF & Email

El Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que insta el govern a la reversió de l’horari del professorat anterior a les retallades del 2012.

Però, l’esmena introduïda en referència a les disponibilitats pressupostàries deixa sense valor aquesta resolució i la deixa encara més, a l’arbitri del govern.

Proposta de resolució sobre les hores lectives a l’ensenyament