Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament organitza les proves ordinàries per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi i el certificat de nivell avançat de
diversos idiomes corresponents al curs 2013-2014
. El primer correspon a  390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d’Europa i el segon, a 650 hores
lectives i al nivell B2 del Consell d’Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.

Calendari

 • Inscripció: del 25 de novembre (a partir de les 9 hores) fins al 29 de novembre de 2013
 • Termini per pagar la taxa d’inscripció: fins al 2 de desembre de 2013, abans de les 22 hores
 • Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir del 10 de desembre de 2013
 • Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d’Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 13 de desembre de 2013
 • Data límit per comunicar (al Departament d’Ensenyament) errades en les dades personals: 13 de desembre de 2013
 • Termini per presentar la documentació al centre: des de la inscripció fins al 16 de desembre de 2013
 • Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 18 de desembre de 2013
 • Prova escrita: 7de febrer de 2014 a les 16 hores (cal ser-hi 30 minuts abans)
 • Prova d’expressió i interacció oral: en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia
 • Publicació dels resultats de les proves: 24 de febrer de 2014
 • Termini per presentar reclamacions: durant els dos dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de resultats, en l’horari de secretaria del centre on es fan les proves