Print Friendly, PDF & Email

Inscripció: del 25 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 28 de febrer de 2014

  • Termini per pagar la taxa d’inscripció: fins al 3 de març de 2014, abans de les 22 hores
  • Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir de l’11 de març de 2014
  • Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d’Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 14 de març de 2014
  • Data límit per comunicar (al Departament d’Ensenyament) errades en les dades personals: 14 de març de 2014
  • Termini per presentar la documentació al centre: des de la inscripció fins al 19 de març de 2014
  • Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 21 de març de 2014
  • Prova escrita i prova d’expressió i interacció oral: consulteu Dates i horaris de les proves
  • Publicació dels resultats de les proves: 27 de juny de 2014
  • Termini per presentar reclamacions: des de la publicació dels resultats fins al 30 de juny de 2014 a les 12 hores

Més informació