Print Friendly, PDF & Email

Alumnes d'ESO i Batxillerat a les proves d'anglès de l' EOI

Certificats de diversos idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1

Inscripció: del 8 a l’11 de març de 2016

Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 14 de març de 2016 (abans de les 22

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 29 de març de 2016

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 8 d’abril de 2016