Print Friendly, PDF & Email

Convocatòria extraordinària

  • Inscripció: del 23 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 27 de novembre de 2015
  • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 30 de novembre de 2015 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 9 de desembre de 2015
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2015

Vegeu el calendari complet al web del Departament d’Ensenyament.

Inscripció i més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/4640_Conv_extra_proves_angles.html?category=743f4eb0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1