Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomas:

 • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
 • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Inscripció

Del 23 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 27 de novembre de 2015

Per internet

Pagament de la taxa: fins al 30 de novembre de 2015 (abans de les 22 h)

 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 9 de desembre de 2015
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 15 de desembre de 2015
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 15 de desembre de 2015
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2015

Proves

 • Prova escrita: 19 de febrer de 2016 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
 • Prova d’expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita
 • Qualificacions: 7 de març de 2016
 • Termini per presentar reclamacions: fins al 9 de març de 2016 (fins a les 12 h)