Print Friendly, PDF & Email

DOGC núm. 6248 de 7 de novembre de 2012 es convoquen les proves extraordinària i ordinàries dels mesos de febrer i juny respectivament a les Escoles Oficials d’Idiomes. Aquestes proves tenen com a finalitat l’obtenció dels nivells B1 i B2 de diferents llengües estrangeres.

Convocatòria extraordinària per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi i avançat (per a persones aspirants de règim lliure).

Prova escrita: 1 de febrer de 2013, a la tarda. Convocatòria: 15.30 h; començament de la prova: 16 h.

Convocatòria ordinària per a l’obtenció del tots els certificats  dels nivells intermedi i avançat (alumnat oficial i persones aspirants de règim lliure).

Intermedi Anglès: 31 de maig a la tarda o 6 de juny al matí.
Avançat Anglès: 14 de juny a la tarda.