Print Friendly, PDF & Email

Concurs de mérits per la provisió de llocs vacants de personal docent a l’exterior. Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es) (cliqueu per accedir a la pàgina del Ministerio de Educación)

  • Descripció: Convocatòria de vacants a l’exterior per a Catedràtics i Professors d’Ensenyament Secundari, Catedràtics i Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i Professors Tècnics de Formació Professional i Mestres.
  • Destinacions: Alemanya, Andorra, Argentina, Bèlgica, Brasil, Colòmbia, Espanya, Estats Units, França, Itàlia, Luxemburg,  Marroc, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suïssa.
  • Plaç de presentació de sol.licituds: OBERT des del 10 de novembre de 2022 fins al 30 de novembre de 2022.
  • Requisits: La persona ha de tenir una antiguitat de 3 anys com a funcionari o funcionària de carrera docent. No es comptabilitza l’antiguitat com a funcionari interí, ni com a funcionari en pràctiques. Només es pot participar des de la situació de servei actiu. No obstant això, i d’acord amb la Base Segona, apartat 2.3 de la convocatòria, a l’efecte d’aquest còmput d’anys, es tindrà en compte el temps que s’hagués pogut estar en situació de serveis especials o excedència per cura de familiars.

-Altres requisits de titulació, certificacions i idiomes detallats a l’apartat 2.3 de la Resolució.

  • Instruccions:
    Emplenament de la sol·licitud. Les sol·licituds s’emplenaran únicament de manera electrònica a través del «Accés al Servei en línia», que es troba en la part superior d’aquesta pàgina.
    Accés. L’Accés ha de realitzar-se, preferentment, amb certificat digital. No s’admetrà cap sol·licitud que no s’hagi emplenat per aquest procediment.
  • Preguntes freqüents: accedeix aqui

UGT Educació Pública