Print Friendly, PDF & Email

Publicació de la llista definitiva dels vocals voluntaris per als tribunals, del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitat.

Portal de centres del Departament

Consulteu la llista dels admesos i exclosos
(Usuari i contrasenya GiCAR / ATRI)

Accés