Print Friendly, PDF & Email

NOVETATS 

Avui, el Departament d’Educació ha publicat la Resolució on es dicten les instruccions i els terminis per les adjudicacions provisionals d’estiu. Destaquem des d0’UGt la importància de la resolució perquè també inclou el procediment a seguir en casos de desplaçaments per pèrdua de la plaça.

Departament d’Educació

Recordeu que les persones que han obtingut plaça d’estabilització en el concurs de mèrits són. a efectes legals, funcionàries de carrera a u de setembre, per tant demanen com a tals, no com a interines!

Adjudicacions de destinacions provisionals. Departament d’Educació (gencat.cat)

IMPORTANT: Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2023-2024 són els següents:

a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Propostes de les direccions dels centres: del 22 de maig al 31 de maig de 2023.

El termini per al personal funcionari de carrera que depèn d’una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya, en els termes previstos a la base 9.5, serà del 9 al 22 de maig de 2023.