Print Friendly, PDF & Email

Finalment el Departament ha publicat avui la resolució EDU/182/2021 de 29 de gener  on es convoca concurs oposició per cobrir 3.490 places, distribuïdes de la manera següent: 

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 1.575

Codi: 591

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 717

Codi: 590

Cos: Professors d’ensenyament secundari

Nombre de places: 1.198

Es reserva un 5% del total de places convocades les persones aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l’ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

 

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d’accés a un cos de grup superior; T=total

 

Cos de mestres

 

Esp

Nom especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

41

2

43

EES

Pedagogia terapèutica

149

8

157

INF

Educació infantil

310

16

326

PAN

Llengua estrangera: anglès

183

10

193

PEF

Educació física

118

6

124

PMU

Música

149

8

157

PRI

Educació primària

546

29

575

Total

1.496

79

1.575

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

29

2

31

602

Equips electrònics

2

 

2

603

Estètica

26

1

27

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

3

 

3

605

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids

4

 

4

606

Instal·lacions electrotècniques

21

1

22

608

Laboratori

9

 

9

609

Manteniment de vehicles

66

3

69

610

Màquines, serveis i producció

3

 

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

65

3

68

612

Oficina de projectes de construcció

3

 

3

614

Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris

9

 

9

615

Operacions de processos

10

1

11

616

Operacions i equips de producció agrària

8

 

8

617

Patronatge i confecció

4

 

4

618

Perruqueria

13

1

14

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

38

2

40

620

Procediments sanitaris i assistencials

77

4

81

621

Processos comercials

84

4

88

622

Processos de gestió administrativa

49

3

52

623

Producció en arts gràfiques

6

 

6

625

Serveis a la comunitat

32

2

34

626

Serveis de restauració

6

 

6

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

104

5

109

628

Soldadures

7

 

7

629

Tècniques i procediments d’imatge i so

7

 

7

Total

685

32

717

Cos de professors d’ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d’empreses

13

108

6

127

502

Anàlisi i química industrial

5

46

3

54

503

Assessoria i processos d’imatge personal

4

37

2

43

504

Construccions civils i edificacions

1

8

1

10

505

Formació i orientació laboral

11

95

6

112

506

Hoteleria i turisme

5

45

3

53

507

Informàtica

24

206

12

242

508

Intervenció sociocomunitària

7

63

4

74

509

Navegació i instal·lacions marines

 

4

 

4

510

Organització i gestió comercial

12

104

6

122

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

5

46

3

54

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

7

59

4

70

513

Organització i projectes de sistemes energètics

1

7

 

8

514

Processos de cultiu aqüícola

 

2

 

2

515

Processos de producció agrària

3

21

1

25

516

Processos en la industria alimentària

1

6

 

7

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

3

25

2

30

518

Processos sanitaris

9

74

4

87

519

Processos i mitjans de comunicació

2

14

1

17

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

1

8

1

10

522

Processos i productes d’arts gràfiques

1

8

1

10

523

Processos i productes de fusta i moble

1

7

 

8

524

Sistemes electrònics

1

8

 

9

525

Sistemes electrònics i automàtics

2

17

1

20

Total

119

1.018

61

1.198

Us avancem alguna informació per a aquelles persones que tinguin curiositat i no es resisteixin a llegir-se de moment tota la resolució:

Destaquem que el dia 18 de juny és la prova d’acreditació de les llengües catalana i castellana i el dia 19 és la presentació al tribunal.

Les proves de la programació s’iniciaran per la  lletra  “M”. Us recordem que han de contenir un mínim de sis unitats Les sessions seran públiques en les condicions que determini el tribunal..

Us desitgem molta sort, us aconsellem que us hi presenteu, especialment el professorat tècnic d’FP.

Mentre no hi hagi cap alternativa a entrar en la funció pública l’única via de tenir la plaça és opositant  (ja sabeu que estem negociant com solucionar la problemàtica de les persones interines en les diferents meses de negociació on hi participem la UGT.)

Llegiu la convocatòria amb atenció. A www.publica.cat farem una xerrada informativa per a explicar-vos detalladament  la informació, amb totes les seves novetats!