Print Friendly, PDF & Email

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU, RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Avui s’ha publicat la resolució definitiva:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/adjudicacions-dest-prov/

Us haureu posar en contacte amb el centre per a començar l’u de setembre.

Reclamacions i recursos.

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments que regula aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines.

NOMENAMENTS TELEMÀTICS

Aquelles persones que no hagin obtingut vacant  al juliol, tindran la possibilitat d’obtenir-la a través de nomenaments telemàtics:

26 de juliol de 2023

30 d’agost de 2023

1 de setembre de 2023

La franja horària de connexió per acceptar o refusar l’adjudicació serà de 12:00 a13:30 hores

Durant el curs, els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana.

Si hi hagúes alguna variació, el Departament informarà puntualment.

Nomenaments telemàtics ordinaris (dilluns, dimarts, dimecres i divendres)

Dilluns es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13:30h a 14:30h

Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres.

Els candidats seleccionats han d’acceptar el nomenament el dimarts dins de la franja horària de 12h a 15h:

El primer candidat ha d’acceptar de 12h a 13h

El segon candidat en cas de que el primer candidat no accepti el nomenament ha d’acceptar de 13h a 14h

El tercer candidat en cas de que el segon candidat no accepti e nomenament ha d’acceptar de 14h a 15h

Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13 hores

Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13 hores