Print Friendly, PDF & Email

Avui, 2 de novembre tal com va avançar UGT, han sortit publicades les resolucions del concurs general de trasllats del cos de mestres i del cos de professors de secundària i catedràtics que comencen el dia 5 de novembre en l’aplicatiu del Departament.

Des d’UGT Educació us recordem que tant el professorat en expectativa de destinació com el que està en pràctiques han de concursar obligatòriament, així com aquells i aquelles que tornin d’una excedència voluntària.

RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Destaquem com a novetat important per la COVID-19 el punt 4:

Tramitació de documentació i gestions de procediment en el marc de les mesures excepcionals que dictaminin les autoritats competents com a conseqüència de la situació sanitària (covid).
Com a norma general, la tramitació de participació, així com la tramesa de la documentació acreditativa que s’hi acompanyi, s’ha de realitzar pels mitjans telemàtics que s’indiquen en aquesta convocatòria, d’acord amb les indicacions que s’estableixen als annexos.
Només quan la via de tramitació telemàtica no sigui possible (tampoc a través de la plataforma electrònica de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticiogenerica ) o sigui necessària la presentació del document/material original a requeriment de les unitats de gestió o de la comissió d’avaluació, s’atendrà la seva presentació física a través dels registres administratius presencials, d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (oficines de correus, registres administratius d’ajuntaments o de qualsevol seu d’administració pública que disposi d’aquest servei).

Des d’ aquesta mateixa pàgina, penjarem informació detallada del concurs. si teniu dubtes, pregunteu al vostre delegat o delegada del vostre territori:

UGT  EDUCACIÓ SEMPRE AL TEU COSTAT!