Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
la Mesa sectorial  del  personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni
núm. 79100062132018).

Vist el text de l’Acord  de  la  Mesa sectorial de  personal docent no universitari, pel qual s’acorden mesures en
matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, subscrit en data 31 de gener de
2017, entre el Departament d’Ensenyament i les organitzacions sindicals USTEC-STEs, CCOO i UGT

RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener de 2018