Publicat el decret sobre hospitalització o intervenció quirúrgica

Print Friendly, PDF & Email

resfriadoDesprés de moltes negociacions, hem aconseguit que la Generalitat reconegui les intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions com a exemptes de l’espoli que realitza aquest curs en les nostres nòmines com a penalització per posar-te malalt. El cas ja començava a ser grotesc, a banda de que totes les altres comunitats autònomes ja reconeixien aquests casos, aquí a Catalunya podies faltar sense descomptes per intervenció d’un familiar però no per la teva pròpia intervenció.

DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

El Decret té efectes retroactius fins el 15 d’octubre de 2012, a aquests efectes, les persones interessades han de presentar la justificació de la concurrència d’aquests supòsits excepcionals en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei

FULL DE RECLAMACIÓ

LA FETE-UGT EXIGIM QUE NO ES PENALITZE ELS DOCENTS PER POSAR-SE MALALTS EN CAP CAS!

PROU D’INFRAVALORAR LA NOSTRA FEINA I DE DESPRESTIGIAR EL NOSTRE COL·LECTIU!