Print Friendly, PDF & Email

BAREMS DEFINITIUS PUBLICATS

Avui, finalment el Ministeri d’Educació i FP ha publicat el Barem definitiu del concurs de mèrits d’estabilització docent  estatal on participen les 14 comunitats autònomes que varen signar  l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació. Aquests llistats generals s’ordenen per Cos, especialitat, torn d’ingrés i, en el seu cas, idioma.

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/convocatoria-estabilizacion.html

Observacions:

CATALUNYA NO L’HA SIGNADA, PER TANT QUI HAGI PARTICIPAT NOMÉS A CATALUNYA, NO SORTIRÀ EN LA LLISTA! 

Així mateix, t’informem que, com a pas previ als efectes del nomenament, l’1 de setembre de 2023, es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es fa pública la llista de persones aspirants seleccionades en el procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Recorda que rebràs per correu tota la informació i com participar en l’adjudicació de destinació provisional per al curs 2023-2024.

✅ Les peticions errònies, per no haver acreditat els requisits exigits per a una plaça o no haver-se ofert en una Comunitat Autònoma, apareixen assenyalades en vermell i amb un asterisc i no seran tingudes en compte a l’efecte d’adjudicació.
✅Les peticions amb diferent puntuació a la baremada per la Comunitat  Autònoma on es va presentar la sol·licitud apareixen en blau. Aquesta puntuació és diferent a causa dels certificats EOI de l’apartat 2.4.2 que no són requisit lingüístic en les altres Comunitats  Autònomes.
✅La participació pel torn lliure apareix assenyalada amb la lletra L i la participació pel torn de reserva apareix assenyalada amb la lletra D.
✅ D’acord amb la informacions oficials rebudes de les administracions educatives fins a les 15.00 de l’11 de maig de 2023, es publica, l’11 de maig 2023, el barem definitiu ordenat del Concurs de Mèrits, per Cos especialitat, torn d’ingrés i, en el seu cas, idioma

UGT, SEMPRE AL TEU COSTAT!