Print Friendly, PDF & Email

Butlletí 603

La UGT exigeix al Govern de la Generalitat que els diners que ha de rebre del Govern Central per compensació de l’impost de depòsits bancaris, han de ser immediatament destinats a pagar l’extra retallada al 2014 als treballadors públics.


Abans d’ahir, el Tribunal Constitucional va dictar una sentència per la qual anul•la l’impost català de dipòsits bancaris. El Constitucional justifica la seva sentència per la similitud que té l’impost català amb el tribut estatal aprovat el 2014. Recordem que l’impost estatal finalment en vigor, a més de regular els dipòsits bancaris establia els criteris de repartiment de les quantitats ingressades per aquest concepte entre les diferents Comunitats Autònomes.

I en què ens afecta aquesta sentència del Tribunal Constitucional als treballadors de la Generalitat? Doncs en la recuperació total o parcial de la paga extra que ens van robar al 2014. Recordem que l’article 33 de la llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 contenia la retallada d’una quantitat equivalent a una paga extra per al personal de la Generalitat. Per altra banda, la Disposició Addicional Vuitena del la mateixa Llei establia que aquesta quantitat retallada es podria recuperar per les compensacions o recaptacions que pogués generar l’aplicació d’un impost: l’impost de dipòsits bancaris en qüestió.

Degut a aquesta sentència del TC, ja sabem que no recuperarem la paga extra retallada al 2014 per la recaptació directa per part del Govern de Catalunya. Però ens queda la segona opció establerta a la llei de pressupostos: qualsevol ingrés per compensació que es produeixi per l’impost de dipòsits bancaris l’any 2014 ha de ser destinat a pagar les nòmines dels treballadors i les treballadores de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, hem exigit al Govern de la Generalitat que acompleixi la llei: que els diners que ha rebut per la compensació del mencionat impost (a Catalunya li pertoquen 65 milions d’euros) han de ser immediatament destinats a restituir la paga extra robada als empleats públics al 2014. Des de la UGT de Catalunya calculem que el Govern hauria de pagar aproximament 300 euros de mitjana per cadascun dels 200.000 empleats públics.

Però no ens conformem únicament amb això. A més d’exigir al Govern que ens pagui per la compensació rebuda des de Madrid, continuem endavant amb la nostra reclamació judicial per tal de recuperar la paga extra de 2014 en la seva totalitat.