Print Friendly, PDF & Email

Els centres situats en territoris classificats en fase 2 del Pla per a la transició vers una nova normalitat, d’acord amb les Ordres del Ministeri de Sanitat, poden reactivar les estades a l’empresa del seu alumnat, en les seves modalitats, i de totes les famílies professionals o especialitats esportives, prèvia autorització del servei territorial o, en el seu cas, del Consorci d’Educació de Barcelona. 

Els centres situats en territoris classificats en fase 3 poden reactivar les estades a l’empresa, del seu alumnat, en totes les seves modalitats, i de totes les famílies professionals o especialitats esportives.

Per als centres situats en territoris en fase 1continua vigent Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa per causa preventiva relacionada amb el COVID19.

Més informació

Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors de centres situats en territoris classificats en fase 2 o fase 3 per a la reactivació de l’estada a l’empresa, en totes les seves modalitats, durant el curs escolar 2019-2020. (05.06.2020) 

Obertura de centres​