Print Friendly, PDF & Email

Reclamacions es poden presentar el 9 i 10 de novembre de 2023.
Només s’acceptaran les reclamacions presentades a través de l’Espai personal de mèrits al·legats prèviament.

👉🏽Si vols reclamar:

 

Accedeix a l’apartat ” Presentació de reclamacions” del teu Espai personal i clica el botó ” Presenta reclamació “.

 

 

 

 

 

 

 

 Segueix les indicacions de la pantalla i clica el botó ” Presenta reclamació” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecciona del desplegable l’ítem a reclamar i adjunta el document de la reclamació. Fes el mateix per cada ítem que vols reclamar .

 

 

 

 

 

 

 

Clica el botó ” Finalitza “. Comprova que s’ha enregistrat i té codi de sol·licitud i de registre.
👉🏽Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim.

MODEL RECLAMACIÓ:

Copia de reclamació merits – Documents de Google

Durant aquests dos dies, pots incorporar les reclamacions i la documentació justificativa que consideris. En finalitzar el termini, es consideren presentades davant del tribunal.

👉🏽La resposta a les reclamacions, pots consultar-la a l’ apartat ” Presentació de reclamacions ” del teu Espai personal, rebràs un avís al correu electrònic.