Print Friendly, PDF & Email

Publicada la resolució EDU/2126/2024 sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys, per al curs 2024-2025.

L’edat mínima per gaudir d’aquesta reducció de jornada s’ha complir abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Teniu temps fins al 27 de Juny, l’heu de sol.licitar a través de l’ATRI.

Importants novetats:
– Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores lectives – incorporades a l’horari setmanal, no han de ser presencials.
– Compatible amb coordinacions i tutories.
– És incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
– Incompatible per als docents que tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a les funcions directives.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 5 de juliol de 2024.

  Ves a ATRI per fer la tramitació

Ruta per sol.licitar-la

ATRI/GESTIÓ DEL TEMPS/ PERMISOS I ABSÈNCIES/ ALTA DE SOL.LICITUDS/ PERMISOS I LLICÈNCIES/ Escollir el tipus de permís de reducció/Reducció de 2 hores lectives per al personal docent amb 60 anys o més

Normativa

Resolució EDU/2126/2024, d’11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025.​​