Print Friendly, PDF & Email

La Federació de treballadors de l´Ensenyament de Catalunya comparteix el manifest d´el col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix. Mostrem també el nostre desacord per la reducció d’una hora lectiva d’Educació Visual i Plàstica a 4rt d’ESO.

Aquesta decisió perjudica a tots els professionals de l´àmbit, siguin Llicenciats en Belles Arts i/o Professors que provenen d´altres especialitats. La clara tendència a disminuir la presència d´assignatures que estimulen la creativitat i l´estima cap a l´art –sigui música, hª de l´art i/o plàstica- i la manca de consideració cap aquestes, és un fet que ens preocupa molt. La reducció progressiva de possibilitats que s´ha donat als centres per triar la matèria de Visual i Plàstica, ja ha repercutit en una reducció de professorat. Aquesta matèria és imprescindible per estudiants de ciències, lletres, humanitats i/o amb interessos artístics. Cal denunciar que molts centres no disposen de cap aula de Dibuix, i els professors s´han hagut d´acostumar a treballar sense desdoblaments, quan en aquest tipus de matèria seria el més recomanable. Denunciem la indefinició laboral a la qual s´ha sotmès als professionals d´aquest àmbit.

Cal subratllar, que aquest decret amb el qual no podem estar d´acord, comença a aplicar-se el curs vinent.

Manifest d´el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya:

Manifest Pdf