Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/3018/2019, de 14 de novembre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

MONOGRÀFIC FASE DE PRÀCTIQUES

Aquesta fase de pràctiques és únicament per les persones que no es van poder avaluar (per baixes mèdiques, ajornaments, avaluats negativament…) el curs passat 2018/2019 i que s’avaluaran aquest curs 2019/2020.