Print Friendly, PDF & Email

UGT EDUCACIÓ PÚBLICA DIEM NO A L’ACTUAL DOCUMENT DE REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT TELEMÀTICA EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT

El passat 18 de novembre vam debatre amb el Departament el redactat final del citat document, on es recullen unes orientacions i criteris respecte a les condicions laborals en què es pot desenvolupar l’activitat telemàtica.

UGT Educació Pública
, tot i reconèixer aquest document com a una bona base sobre la qual es pot continuar treballant, vam posicionar-nos de manera contraria al seu recolzament.

Demanem que les despeses no recaiguin a les nostres butxaques.

Trobem a faltar que es parli sobre la connectivitat i la seva despesa. Tot i que es reconeix la major laboriositat del treball telemàtic, no es preveu cap tipus de mesura real de control horari, ni compensació per les despeses associades al treball telemàtic. Demanem l’abonament d’un complement retributiu.

Denunciem la manca de concreció del document, on es recullen aspectes massa genèrics i que deixa en mans de les Direccions la seva interpretació i aplicació.

Demanem mecanismes de protecció del professorat per assegurar que els seus drets laborals no siguin vulnerats i que, en cas contrari, existeixin garanteixin l’anonimat dels testimonis i en prenguin les mesures adients.

També exposem el problema de la bretxa digital de l’alumnat i la manca d’actuacions reals envers aquest fet, que afecta part de l’alumnat i impossibilita el seguiment de l’activitat telemàtica en cas de confinament.

UGT. Educació Pública