Print Friendly, PDF & Email

Us informem dels canvis produïts i les mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació i en els processos selectius d’ocupació pública (convocatòries d’oposicions i borses de treball) a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern d’Espanya i la resta de les administracions públiques, per combatre la situació de crisi sanitària provocada per el COVID-19 (Coronavirus).

A les mesures ja preses anteriorment de suspensió de les fases d’oposició de qualsevol procés selectiu que es trobés en curs i les dates coincidissin amb el període d’aïllament, cal sumar-li ara, amb la publicació aquest dissabte, 14 de març de 2020 Real Decret pel qual es declara l’estat d’alarma,  La limitació de la llibertat de circulació de les persones,  requises temporals i prestacions personals obligatòries,mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació,.la suspensió dels terminis administratius.

Això comporta que totes les convocatòries que han estat publicades o puguin ser publicades mentre duri l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues , el termini de presentació de sol·licituds estigui en curs o siguin anunciats durant aquest període, veuran interromputs els terminis de presentació de sol·licituds el còmput es reprendrà en el moment en què perdi vigència el decret de l’estat d’alarma i les pròrrogues de la mateixa.