Print Friendly, PDF & Email

Adjuntem resolució i llistat de centres educatius classificats pel Departament com de màxima complexitat. Aquest centres tenen un tractament especial a l’hora de fer les peticions per a les destinacions provisionals i els concursos de trasllats.

Relació de Centres Educatius classificats com de màxima complexitat