Print Friendly, PDF & Email
S’ha publicat la resolució mitjançant la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2020-2021 així com els programes ofereixen. El document també inclou la relació de sol·licituds d’autorització denegades.
 
Aquesta publicitat inclou:
 
a) Plans d’iniciació professional (PIP) organitzats en instituts dependents del Departament d’Educació 
 
b) Plans d’iniciació professional (PIP) organitzats en centres educatius privats 
 
c) Plans d’iniciació professional (PIP) organitzats en centres educatius públics no dependents del Departament d’Educació 
 
d) Plans d’iniciació professional (PIP) organitzats en establiments 
 
e) Plans de transició al treball (PTT) organitzats pel Departament d’Educació en col·laboració amb les administracions locals 
 
f) Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP)
 
g) Programes de formació i inserció no autoritzats