Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/1041/2019, de 15 d’abril, per la qual es modifica l’admissió de l’alumnat i els requisits d’accés als cursos de nivell Avançat C1 a les escoles oficials d’idiomes, s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que imparteixen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell Avançat C2 per al perfeccionament de competències en els estudis d’anglès a partir del curs escolar 2019-2020, es determinen els criteris prioritaris en l’admissió als cursos de nivell Avançat C2, i el calendari de preinscripció i matrícula als ensenyaments de nivell Avançat C2 per al curs 2019-2020.

 

Criteris en l’admissió per accedir al curs 2019-2020

Podran accedir al primer curs del nivell C2 els alumnes que hagin aprovat el Certificat de Nivell C1 durant l’any 2019, tant en convocatòria ordinària com extraordinària, tant en règim oficial com lliure, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.

Les sol·licituds d’admissió s’han de presentar en el centre on es vulgui cursar estudis pel procediment que determini el Departament d’Educació. En la preinscripció es podran triar tres centres i fins a quatre horaris.

Calendari de preinscripció i matrícula

– Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: primers de juliol de 2019.
– Publicació de l’oferta de places: 26 de juliol de 2019.
– Presentació telemàtica de sol·licituds: del 2 de setembre i fins a les 15 h del 5 de setembre de 2019.
– Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2019 fins a les 14 h.
– Sorteig per a l’assignació de places per a casos d’empat: 18 de setembre de 2019, a les 14 h, als serveis centrals del

Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona).
– Consulta pública de l’assignació de places a partir de les 18 h, a l’aplicació de la preinscripció.
– Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 18 h del 18 de setembre fins al 20 de setembre de 2019.
– Període de matriculació en línia de les places vacants: 25 de setembre de 2019 des de les 12 h.