Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/3741/2023, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2023-2024.

Resolució que aprova les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2023-2024.

– Annex 1: escoles, centres d’educació especial i zones escolars rurals.

– Annex 2: instituts d’ensenyaments secundaris, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art i superiors de disseny.

– Annex 3: instituts escola.

– Annex 4: serveis educatius.

– Annex 5: centres de formació de persones adultes amb indicació dels que estan ubicats a centres penitenciaris.

– Annex 6: Institut Obert de Catalunya.

Tots els annexos s’ordenen d’acord amb el criteri d’àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball. Les places que consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.