Print Friendly, PDF & Email

El departament ha publicat oficialment les noves condicions per substituir les baixes el dia 15 de març, però diuen que no s’aplicaran fins després de Setmana Santa:

salut

Resolució de 15 de març de 2013, del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013

En concret, els nous criteris són els següents:
a) Substituir els tutors d’educació infantil, els tutors dels centres específics d’educació especial i els tutors de les unitats de suport a l’educació especial (USEE), a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
b) Substituir els tutors d’educació primària i els tutors d’educació secundària obligatòria a partir del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
c) Substituir el professorat no inclòs en els apartats a) i b) anteriors, a partir de l’onzè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
d) Substituir, a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la incidència, la segona baixa simultània a les escoles, a partir del cicle inicial de l’educació primària, i a tots els centres d’educació secundària, centres d’adults, serveis educatius i altres centres específics dependents del Departament d’Ensenyament.

https://www.publica.cat/wp-content/uploads/2013/03/20130315_ResolucioDefDirectorGral.pdf