Print Friendly, PDF & Email

Terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2021-2022 són els següents:

QUADRE RESUM CALENDARI (clica per descarregar)

a) Personal funcionari de carrera i en pràctiques (enllaç amb identificador atri): de l’1 al 10 de juny

Accés amb indentificador XTEC

b) Personal interí: del 21 al 31 de maig

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

 

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901233

 

Recordeu:

Xerrada adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2021/22

Dijous 20/05/2021 18:00 Interins 18:30 Funcionaris. Xat i fòrum en directe per les vostres consultes.

  • Enllaços Xerrada:

Interins: https://youtu.be/WMFSgLySI9w

Funcionaris: https://youtu.be/xjpDkPGUvdo

Fòrum: ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS – PÚBLICA.CAT FÒRUM (publica.cat)