Print Friendly, PDF & Email

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DE CONCURS DE TRASLLAT A CATALUNYA:

  • Resolució ENS/2240/2012, de 26 d’octubre, 
    per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6244, de 31.10.2012)
  • Resolució ENS/2239/2012, de 26 d’octubre, 
    per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes (DOGC núm. 6244, de 31.10.2012)