Print Friendly, PDF & Email

Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent

La competència digital docent es pot acreditar mitjançant les modalitats següents:
 Titulacions oficials que habilitin per a la professió docent
 Certificació de la formació
 Superació d’una prova específica d’acreditació
 Avaluació a través de l’observació de la pràctica professional
 Anàlisi i validació d’evidències

20230203-Resolucio-Acreditacio-Comptencia-Digital.pdf (gencat.cat)