Resolució definitiva de llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent.