Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de Catalunya, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

PDF  (81.60 KB)