Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/2837/2021, de 17 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

 

La Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, va convocar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats de places, de diferents especialitats, dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Per la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en la convocatòria esmentada.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)