Print Friendly, PDF & Email

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, regula el dret a la reducció de jornada dels funcionaris per cura d’un fill o filla menor de sis anys; per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda; per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial, i per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Sol·licitud de reducció de jornada

9 thoughts on “RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.”
 1. HOLA
  SI DURANT AQUEST CURS VINENT RENUNCIO A LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA D’UN FILL, PUC TORNAR-LA DEMANAR EL CURS VINENT? GRACIES

 2. Què és el SSTT?
  Jo vull saber si la reducció que em van concedir el curs passat d’1/3 per fills de 6 a 12 anys l’haig de renovar aquest any.

  1. Serveis Territorials, mira el document que et van donar allà ha de posar la data fins quan tens la reducció.

 3. Hola porto tres anys en reducció de jornada és a dir 2/3. La meva pregunta és: Haig de comunicar-ho al SSTT o ja directament com cada any es renova?

  1. per quin motiu és la reducció? mira el document que et van enviar quan et van donar la reducció la data de finalització.

 4. Com és que no porteu a la taula de negociacions que les persones amb grau de minusvalidesa puguin demanar reducció de jornada (cobrant el 100%) a partir del 55 anys per cuidar-se a “ells mateixos”?.
  Gràcies

 5. Buenos días:necesitaría saber si la continuidad dela reducción de 1/3 por cura de una persona mayor dependiente,se ha de renovar todos los años(ahora en mayo) o es automática su renovación.
  Atentament
  e!

  1. TENS QUE PARLAR AMB PERSONAL DELS TEUS SSTT I INFORMAR QUE CONTINUES AMB LA REDUCCIÓ.

Comments are closed.