Print Friendly, PDF & Email

Convocatòria extraordinària per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi i avançat per a persones aspirants de règim lliure

Dates d’inscripció: a partir de les 9 h del 24 de novembre fins al 28 de novembre de 2014.

Calendari i horari de les proves

Prova escrita: 6 de febrer de 2015, a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h; inici de la prova: 16 h.

Prova d’expressió i interacció oral: segons convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Convocatòria ordinària per a l’obtenció de tots els certificats dels nivells intermedi, avançat i C-1 per a l’alumnat oficial i les persones aspirants de règim lliure

Dates d’inscripció: a partir de les 9 h del 24 de febrer de 2015 fins al 27 de febrer de 2015.

El calendari i els horaris de proves escrites de certificació per a la convocatòria ordinària  al mes de juny

RESOLUCIÓ ENS/2384/2014, de 16 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2014-2015, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes  PDF