Print Friendly, PDF & Email

Avui hem tornat ha mantenir una reunió amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya per tal de recuperar les condicions laborals que els empleats públics hem perdut aquests darrers anys i que el RDL 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, permet recuperar a través de la negociació al si de cada administració.

La representació de l’administració ha insistit molt en deixar molt clar que ells són les representants del Govern de Catalunya i que per tant és en aquesta Mesa on el Govern de Catalunya ha d’abordar el retorn de les condicions laborals als seus treballadors, encara que sempre respectant el marc polític, econòmic i social actual.

L’objectiu sindical (UGT, CCOO i IAC) és recuperar totes les condicions laborals perdudes, encara que entenem que cal establir una calendari per etapes.

La proposta unitària sindical ha estat la següent:

  1. Deixar sense efecte l’Acord de Govern de reducció del 5% de l’any 2012 (que les organitzacions sindicals considerem que no és vigent, però la Generalitat segueix aplicant).
  2. Retorn durant l’any 2015 del 25,06% de la paga doble del 2012 que no vam percebre.
  3. Negociació del 50% de la resta de la paga doble no percebuda per tal que sigui inclosa en la Llei de Pressupostos de 2016 de la Generalitat de Catalunya i abonada.
  4. Aplicació immediata del permís per assumptes particulars per antiguitat i dels dies addicionals de vacances per antiguitat, en la seva banda ampla.
  5. Creació d’una comissió negociadora per tal d’abordar la recuperació de les condicions laborals perdudes aquests anys (principalment el conjunt de 19 mesures que se’ns van aplicar a partir de 2012).

Aquells que en el mes de gener es van alegrar que el govern de la Generalitat aprovés la devolució del 24,4% de la paga extra del 2012 amb una retallada del 5% de la massa salarial bruta traient de la màniga un acord de govern, que  la UGT va considerar il·legal i en el mateix moment va denunciar publicament  hi que ha portat als tribunals, en aquest moment és un llast per les negociacions i el progrés de les mateixes.

Traduït alguns col·lectius cobrarien màxim 10 euros i milers de docents no cobrarien res i la paga del 2012 quedaria liquidada

L’Administració ens ha manifestat que no estan disposats ha iniciar la negociació derogant l’Acord de Govern del 5%, però que estant disposats a negociar totes les qüestions que plantegem.

 Realment, no trobem un canvi substancial en la posició de la representació del Govern en quant al fons, pel que fa a les formes manifesten la voluntat de seguir negociant o com a mínim de reunir-se amb els representants dels treballadors i treballadores.

De tal forma que hem demanat als representants del Govern de Catalunya, que consultin als seus superiors i que ens manifestin la seva voluntat d’arribar a acords en una propera reunió.

 

El dilluns 23 de novembre ens tornarem a reunir.

 

 


.

 

2 thoughts on “Resum de la taula general de la funció pública”

Comments are closed.