Print Friendly, PDF & Email

INTERINS:

El departament comunica que en les peticions que es realitzen al mes de juny, a diferència d’altres anys en que era voluntari participar en aquestes adjudicacions provisionals, aquest curs serà obligatòria i caldrà demanar un nombre determinat de localitats, que no ha concretat.

Cobrament mes de juliol:

Hauran de fer un curs durant el mes de juliol i hauran de presentar abans del 30 de juny la matrícula del curs que faran. Abans del 30 setembre hauran d’acreditar el títol del curs que han realitzat.
Ull! El nou contracte es farà al juliol, si algú està de baixa es queda sense contracte.

Oposicions

El departament ens convoca a una taula en el moment que es publiquin els pressupostos en el DOG.

Aquest matí la UGT ha signat un acord a Madrid molt important en el qual es reduirà en tres anys el nombre d’interins al 8% i convocatòria de places per a reduir aquesta taxa.

A Catalunya per 2017 hi ha convocades 2000 places. Hem demanat que, a ser possible, s’augmentin i un calendari de places per als propers anys per reduir taxa d’interins.

Oposicions Inspecció:

Convocatòria última quinzena d’abril.
La convocatòria consta de diverses proves eliminatòries:

  1. Prova pràctica en el mes de juny. Val el 40% de la nota.
    2. Part Temari A el mes d’octubre cal desenvolupar un tema per escrit i cal llegir-lo. El tema es tria de dos sortejats a l’atzar. Val el 30% de la nota.
    3. Part B mes de novembre. Desenvolupament per escrit d’un de dos temes elegits a l’atzar. Val el 30% de la nota.
    4. Fase de concurs de mèrits.

Puntuació: la fase oposició val 2/3 de la nota i els mèrits 1/3 és a dir 60% les proves escrites i el 40% dels mèrits. Les persones que aproven les dues parts de la fase d’oposició formaran part d’una llista per cobrir vacants que es produeixin per jubilacions.

Supressió mestres presó Model.

Els definitius podran optar a anar a un altre centre d’adults en presons. O bé a ser suprimits i tenir dret preferent a Barcelona en centres de primària. O tindran també l’opció si ho desitgen de treballar en centres d’adults.