Print Friendly, PDF & Email

Donat el gran interès que desperta la convocatòria del concurs oposició publicada a la resolució EDU/182/2021 de 29 de gener, volem compartir amb vosaltres un petit resum dels aspectes més importants a tenir en compte. Evidentment, això no ha de substituir la lectura íntegra de la resolució, ja que només aquesta regirà el funcionament de tot el procés.

Desitgem que us sigui d’ajuda!

Per accedir al resum, feu clic aquí.