Print Friendly, PDF & Email

núm. 456 Març 2012

El govern de CiU ja ha anunciat la retatallada salarial del 3% d’aquest any i el nostre poder adquisitiu torna a baixar.

Davant  d’aquesta  situació,  com  bé  sabeu,  als sindicats  no  se’ns  ha deixat  intervenir  en  l’atura de cap  retallada  ja  que  se’ns  imposen per decret, tant per part del Govern de Madrid com del de Catalunya.

Anem per parts:

En primer lloc, veiem com el nostre poder adquisitiu ha baixat els tres darrers anys, aquest és un càlcul aproximat agafant la mitjana dels salaris:

 • IPC 2010 : -3%
 • Retallada 2010 -6,4%
 • IPC 2011     -2,4%
 • Retallada 2011 -2,5%
 • IPC 2012   -2%
 • Increment IRPF  -3%
 • Retallada salarial 2012 -3%

Total: -22,3% de pèrdua del poder adquisitiu

Com es veuran afectades les nostres retribucions ara mateix?

1-      En principi, amb els  pressupostos  generals prorrogats, les taules sala- rials es congelen, i no canvien: és a dir són les mateixes que les de l’any
2011 (Veure taula 1: retribucions professorat, pàg. 3).

2-     A partir de febrer percebrem menys diners a la nòmina perquè pujarà
el percentatge de retenció de l’IRPF (Veure Impacte de l’IRPF pàg. 4).

3-     Amb la modificació en el sistema d’estadis, a tot aquell professorat que complia el primer estadi no se li reconeixerà ni se li pagarà fins  d’aquí tres anys. Els que compleixen el 2n, 3r, 4t, i 5è no es veuran afectats aquest any, però  a partir del següent ja hauran d’acreditar més mèrits i, per tant, pot ser que pateixin un retard en el cobrament.

4-     Els pressupostos del Departament d’Ensenyament preveuen un estalvi de 198 milions d’euros del capítol de personal docent i  no docent. Quina implicació tindrà  aquesta retallada en el salari i en la nostra feina?

–        No es paga res en concepte de Fons d’Acció Social.

–        Es congelen les plantilles.

–      ES RETALLA el 3% salarial. Aquesta retallada s’inicia el gener i es veurà reflectida (la dels primers 6 mesos de 2012) en la paga de juny.

Sectors de l’ensenyament que es veuran afectats

Tots els sectors de l’ensenyament es veuran afectats amb un increment     de  reten- cions que oscil·larà  entre el 0,75 % (tram fins als 17.707 euros) i el 3%  (tram fins als
53.407 euros). Això provocarà una disminució de renda disponible de poder adquisitiu que s’afegirà a les retallades del  2010 sumades a les congelacions patides els anys
2010, 2011, 2012  i -a més a més- a la retallada del 3% a Catalunya.

Taula 1

Sou
Comp. Destí
Comp. Específic
Total
Trienni
A2-21 Mestres  958,98 € 473,35 € 558 66€ 1.990,99 € 34,77€
A2-24 Mestres ESO i FTP 958,98 € 582,92€ 571,37€ 2.113,27€ 34,77€
A1-24 Professorat de Secundària 1.109,05€ 582,92€ 571,37€ 2.263,34€ 42,65€
A1-26 Professorat catedràtic 1.109,05€ 698,20€ 622,94€ 2.430,19 42,65€
Estadis Quantitat

Quantitat acumulada

n
1r 102,96€ 102,96€
2n 108,29€ 211,26€
3r 122,78€ 334,04€
4rt 132,96€ 467,00€
116,38€ 583,38€
 • La suspensió al Pla de pensions 2011 i que es perpetua el 2012 també ha suposat  una pèrdua de poder adquisitiu.
 • La aportació al exercici del 2010 ja va ser menor respecte al 2009.
 • Aquesta acumulació de pèrdues en el salari diferit pel que respecte el Pla de Pensions, s’afegeix a la resta de retallades retributives.
 • Com a tall d’exemple, el professorat de secundària amb un trienni a l’any 2011, ha patit una pèrdua de poder adquisitiu afegit del 3%

L’impacte de l’ IRPF

El ventall de retallades del 2012 s’ha estrenat amb un increment de diferents impos- tos, la qual cosa comportarà una disminució de la renda disponible de la majoria de la població, especialment dels treballadors i treballadores, i que el consum intern es vegi afectat encara més. Així,  les empreses passaran més dificultats i es produirà un decreixement econòmic i un increment de l’atur.

L’Impost de Renda de les Persones Físiques és el més important d’aquests impostos i tindrà un impacte més gran en la recaptació que el Govern preveu    fer (calcula re- captar  5.357  milions  d’euros  més  amb  aquest  increment).  L’  IRPF  és  un  impost directe te, és a dir grava el titular de l’impost tenint en compte algunes de les seves circumstàncies personals (nivell  d’ingressos  salarials  o  estalvi, nombre  de  fills, pagament d’hipoteques per primera residència, etc).

1.- Com queden modificades les retencions  de l’ IRPF per al 2012?

Per poder apreciar el canvi, apuntem en primer lloc l’increment que es produeix en cada tram anual del 2011 al 2012:-Fins als 17.707 euros, augmenta un 0,75%.

-Fins als 33.007 euros, augmenta un 2%.

-Fins als 53.407 euros, augmenta un 3%.

-Fins als 120.000 euros, augmenta un 4%.

-Fins als 175.000 euros, augmenta un 5%.

-Fins als 300.000 euros, augmenta un 6%.

-A partir de 300.000 euros, augmenta un 7%.

2.- D’aquesta manera la taula oficial de retencions salarials  serà la següent:

-Fins als 17.707 euros, la retenció és del 24,75%.

-Fins als 33.007 euros, la retenció és del 30%

-Fins als 53.407 euros, la retenció és del 40%.

-Fins als 120.000 euros, la retenció és del 45%.

-Fins als 175.000 euros, la retenció és del 49%.

-A partir dels 300.000 euros, la retenció és del 52%.

Com hem dit abans, les retencions varien de persona a persona. Per exemple, una persona casada i amb fills, que guanya 30.000 euros l’any, no pagarà el mateix que un solter/a amb el mateix sou; això és així per les deduccions  que contempla aquest tribut.

L’Agència Tributària té un programa perquè qualsevol persona pugui calcular quina serà la seva retenció: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtm.


 

 

 

 

One thought on “RETALLADA 3% D’IRPF I 3% DE LA PAGA DE JUNY”
 1. Anf2nim, no cal ser pessimista i veure el caos muidanl econf2mic (sembla la profecia de Fe0tima que faltimament rula per la xarxa)en tots els elements de la nostra vida…Jo segueixo sempre la lf2gica be0sica, sense ficar-me en cap dada ni ideologia (aixf2 es difedcil perf2) i crec que el que diuen abans es molt raonable. Si hi ha crisis, els primers que hauriem de cobrir-la som els treballadors de l’Estat (ja no entro en la demagf2gia dels sous dels poledtics, dels casos de frau… bla, bla, bla) i no es tan greu amb el que cal al paeds… i si ja se que ens afectare0 a la vida perf2 les mesures sempre es fan per alguna raf3, no nome9s per fastidiar a la gent!!

Comments are closed.