Print Friendly, PDF & Email

Retallades Escola de Música i Llars d’infants
La Generalitat està privatitzant de manera encoberta els serveis públics. No vol fer
soroll i ho està intentant fent discretament en un degoteig constant de retallades i més
retallades per a saturar-nos i desgastar-nos per a que no ens doni temps de protestar i
que quan ho fem, hi hagi tants motius que alguns perdin la seva importància. Són com un
degoteig constant dins d’un immens mar però cada gota és important en el seu conjunt i
afecta igualment a un vaixell a la deriva… Ara toca a l’escola municipal de música i a les
llars d’infants municipals. Hi ha municipis que no podràn aguantar i hauran de tancar,
altres municipis, com el de Tarragona, tot i la bona voluntat de l’ajuntament amb
l’augment de les seves quotes, els serveis també es veuràn afectats i els pares i mares
hauran d’assumir unes noves despeses que se sumen a tots els augments i retallades que
tots ja patim. Ens escanyen i no sabem si podrem seguir aguantant dempeus.
A l’Escola Municipal de Música de Tarragona la Generalitat ha passat d’aportar 600 euros
per plaça a a 460 euros, després a 230 euros i pel curs vinent la seva aportació és de 0
euros per plaça. L’ajuntament de 900 euros per plaça, va augmentar a 1300 euros per
plaça en el curs actual i es manté en els 905 euros per plaça pel curs vinent. Els pares
hauran d’assumir la quota que ja pagaven més la quota de la generalitat per tant passaran
a pagar uns 895 euros plaça/any enlloc dels 260 que han pagat aquest curs.
Pel que fa a les llars passa més o menys igual, tot i que l’ajuntament aporta 2500 euros
per plaça, la generalitat disminueix la seva quantia que hauran d’assumir els pares i mares
que passaran de pagar 1193 euros per plaça/any a pagar-ne 1800, és a dir, un augment
de 607 euros per plaça/any.
L’Ajuntament aposta fort per l’educació i els serveis socials, la Generalitat disposa els seus
diners, que són els nostres, per un altre tipus d’interès, que tampoc fan crèixer el país ni
creen llocs de treball. No cal dir res més, pels fets ens demostren els seus interessos. Ara
ens toca a nosaltres pensar que fer i denunciar-ho per a que no es perdi aquest degoteig
dins l’immens mar de retallades.
Montserrat Fortuny – Mare i docent.

Teniu l’article i gràfics en aquest link: retallades