Print Friendly, PDF & Email

A l’espera de l’aprovació dels pressupostos generals de l’any 2018 les retribucions que es cobraran a partir del gener del 2018 són les relacionades en el Butlletí que trobareu a la part inferior

Els mestres i professors titulars de la plantilla del centre tenen l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

En aquest butlletí podràs consultar les hores de docència, les activitats d’horari fix: i altres activitats relacionades amb la docència:

Bulletí retribucions i horaris 2018 primària i secundària

Butlletí Secundària, EOI, DISSENY, FP