Print Friendly, PDF & Email

D’acord amb el pacte d’estabilitat que preveu emprendre les mesures oportunes per arribar a un 8% màxim d’interins en tres anys, avui el Departament ens ha informat de les previsions de places a ofertar en les convocatòries del 2018 al 2022.

El total de places que proposa el Departament d’Ensenyament és de 15.658.

La convocatòria per al 2018 inclouria, per exemple, 3.604 places de mestres i 1.402 places de FP entre docents i tècnics. Per al 2019 les places serien exclusivament per al Cos de Secundària, EOIs i Arts Plàstiques i Disseny. El 2020 FP i Mestres, el 2021 i 2022 Cos de Secundària, EOIs i Arts Plàstiques. Insistim que parlem sempre de dades aproximades i provisionals; caldrà anar confirmant-les a mesura que avancin les negociacions i es publiquin les convocatòries respectives.

A aquestes xifres caldria sumar les places convocades en el marc de la taxa de reposició de docents que surten del sistema. Aquestes s’aniran incorporant a les places que hem esmentat anteriorment en els mateixos processos d’oposició. La previsió aproximada de jubilacions per als propers tres anys és de més de 2.000 persones per curs.

El sistema d’oposició està regulat pel Real Decreto 84/2018 del 23 de febrer. Els temaris són els vigents actualment a l’espera de possibles canvis que pugui introduir l’administració el 2020 i de manera unilateral.