Print Friendly, PDF & Email

                               ORDRE DEL DIA:

  • L’educació pública en temps de confinament: accés a l’educació pública.
  • Resposta a les qüestions plantejades per les organitzacions sindicals relatives a les substitucions,permisos, jubilacions, etc.

Més informació